دسته: گردشگری

رفع ممنوعیت واردات خودرو به کیش

رفع ممنوعیت واردات خودرو به کیش

نماد برتر: مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن ابراز امیدواری نسبت به رفع ممنوعیت واردات بدون تعرفه خودرو در
Read More